ubeydullah aslan,makalesinde sapık harici kıtalcilerin özelliklerini anlatıyor. bilmiyor ki sapık vehhabiler haricidir.