::: Vehhâbilere karşı uyarı yapmamanın sorumluluğu :::
Şâm diyârının muhaddisi allâme büyük üstad Abdullâh el-Herârî (Allâh'ın rahmetleri ve rıdvânı üzerine olsun) şöyle demiştir:
"Vehhâbilerin sapıklığını bilip de sonra onlardan uyarmayarak susan kimsenin günahı, (imanlı olan) insanlara karşı kurulmuş bir pusunun (tuzağın) bulunup insanları öldüreceğini bildiği halde o insanları uyarmayarak susan kimsenin günahından daha şiddetlidir. Çünkü bunlar (son misalde geçen müminler) öldürülürse, onlar için şehitlik yazılır (şehit olurlar). İnsanların vehhâbilerden küfrü (öğrenerek) almalarını sonra o halde ölmelerini bırakan (o halde olanlara göz yuman) kimseye gelince, böylece onlar (uyarılmayanlar) sonsuz mahvoluşa uğrayanlardan olurlar. Küfre ulaştıran sebep ise haksız yere öldürmek gibi büyük günahlara ulaştıran sebeplerden daha çirkindir. Zira vahhâbilerin daveti, Dînî bir sebep (gerekçe) olmadan müminleri kafir saymaya bir davettir bir de tecsîme (cisimlendirmeye) yani Allâh'ı yarattıklarına benzetmeye bir davettir."