Muhaddis allâme şeyh Abdullâh el-Herarî'ye ait olan Külliyât (Kitaplar serisi) kısmen arapça olarak şu adres üzerinden online okunulabilir:
قائمة الكتب

Buradan da muhaddis allâme şeyh Abdullâh el-Herarî'ye ait olan Külliyât kısmen PDF formatı şeklinde indirilebilir:
http://www.a7bash.com/book_cat-1.html