05.04.2011 tarihli Sali gününde ortaya çıkan El-Hayât gazetesinde “VEHHABİLER“ aleyhinde yayınlanan önemli bir uyarı

------------------------------------
El-Hayât Gazetesinin bir başlığında şöyle geçmektedir: “El-Ezher’in Başhocası Selefileri (vehhâbileri) Asrın Hâricileri Olarak Kabul Etmektedir”

Kahire (El-Hayât): El-Ezherin başhocası Dr. Ahmed et-Tayyib selefileri, “Asrın hâricileri” olarak nitelendirmiştir. Bir de 1000 seneden daha fazla bir zamandan beri üzerinde kalmaya El-Ezher’in sahip çıktığı kendisine ait ılımlı düşüncesini ve yolunu yıkmak için (vehhabiler tarafından) kurulumuş bir planın bulunmasından da uyarmıştır.

Ayrıca, “El-Ezher-i Şerifin akidesinin/inancının, Eşari ve Maturidi inancı olduğuna, dört imamın fıkhı olduğuna ve imam Cuneydin tasavvufu olduğuna” da işaret etmiştir.
Et-Tayyib dün bir konuşmasında El-Ezherde ders gören yaban yüzlerce talebenin önünde selefilerin velilerin makam ve türbelerine hücum etmelerini tenkit etmiştir/eleştirmiştir. Şöyle bir vurgulama da yapmıştır: “Bu iş (hücum ve yıkım işi), İslâm’ın öğrettiği şeye aykırıdır. El-Ezher, Eşari mezhebinde kalacak ve tarihi boyunca hocalarından onlarcasının müntesip olduğu doğru olan sufî düşüncesine de sahip çıkacaktır.”
-----------------------------------
Yukarda geçen bilgiler, görüntüsü aşağıda yer alan El-Hayât Gazetesinin bir sayfasında bulunan başlığın ve içeriğinin kısmen tercümesidir:
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._6462098_n.jpg