Miraç kandili ve Mevlid kandili gibi Dîni kutlamaları haksızca haram kılan Vehhabilik zihniyetini yaydıklarına şahit olmak isteyen, kendi görebilir.
Bozuk inançlarını yaymak için yürürlükte olan siteleri: www.ikradernegi.org

Kardeşlerimizi onlara karşı uyaralım.