Yarabbı cemıyetimize ve müslümanlara yardım eyle.Bizlere taat ve takva ehli kullarından olmayı nasıp eyle.Son nefeste iman ile ebedı hayata intikal etmeyi nasıp eyle.Din kardeşlerimin dualarını kabul ve ıhsan eyle.