Kayıt ol

İslami Paylasım Platformu! Dinim İslam Foruma Hoş Geldiniz.

Merhaba ziyaretçi, sitemizden ücretsiz YARDIM alabilir, tüm içeriği görüntülemek için KAYIT OLabilirsiniz.

Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Super Moderator
  Üyelik tarihi
  Jun 2006
  Nereden
  tr
  Yaş
  44
  Mesajlar
  1,144
  Tecrübe Puanı
  0

  EL-ESMAU'L-HUSNA (Allah’ın noksansız İsimleri)

  “ALLÂH”:İlâhlıkla vasıflanmış olan yani ibâdete müstehak (lâyık) olandır. (13/62)


  “ER-RAHMÂN”: Allâh’ın has olan isimlerindendir. Başkası bu isimle isimlendirilmez, caiz değildir, küfürdür. Dünyada O’nun rahmeti bütün Mü’min ve kâfir olanları kapsar. Ahirette ise sadece Mü’minlere rahmet edendir. (1/3)


  “ER-RAHÎM”: Ahirette sadece Mü’minlere rahmet edendir. (33/43)


  “EL-MELÎK”: O’nun mülkü tam olup, ezelî ve ebedîdir; fakat kula verilen mülk fâni olacaktır. (20/114)


  “EL-GUDDÛS: Ortak, oğul ve yaratılmışların sıfatlarından, mekân ve zamana ihtiyacı olmaktan münezzehtir. Her şeyi O yarattı.Yine bütün noksan sıfatlardan münezzehtir.(59/23)


  “ES-SELÂM”: Bütün noksanlıktan, kötülükten, zulüm etmekten, çocuk ve eş edinmek gibi şeylerden münezzehtir. (59/23)


  “EL-MÜ’MİN”: Kullarına vaad ettiği şeyleri yerine getirendir.(59/23)


  “EL-MUHEYMİN”:Yaratmış olduğu varlıkların, ister fiilen, ister sözlü, ister itikâdi olarak yapmış oldukları şeylere şahit olandır. (59/23)


  “EL-AZÎZ”: Devamlı gâlip olan ve mağlup olması mümkün olmayan ve yenilmeyendir. (14/4)


  “EL-CABBÂR”: Mahlûkatların ihtiyaçlarını giderendir. Başka tefsire göre, dilediğini yerine getirmekte engel olunamayandır.


  “EL-MUTEKEBBİR”: Azîm ve yüce olandır. Mahlûkatların sıfatlarından münezzeh olup, kötü kulları mahfedendir. (59/23)


  “EL-HÂLIG”: Her şeyi yoktan var edendir. Bu manada Allah’tan başka yaratıcı yoktur. (35/3)


  “EL-BÂRİ’ “: Herhangi bir yaratığın daha önce örneği olmadan, bütün yaratılmışları yoktan var edendir.(59/24)


  “EL-MUSAVVİR”: Tasvir eden; yani her şeye bir sûret, biçim ve şekil, verendir.(59/24)


  “EL-ĞAFFAR”: Günahları affedendir. (39/5)


  “EL-GAHHÂR”: Ölümle bütün mahlûkatları yenendir. (13/16)


  “EL-VEHHÂB”: Nîmetleri hep karşılıksız veren, itaat edenleri kendi keremiyle mükâfatlandırandır. (38/9)


  “ER-REZZÂG”: Bütün mahlûkatlara rızklarını ulaştıran. Rızkı bütün mahlûkatı kapsayandır. (51/58)


  “EL-FETTÂH”: Kullarının her zorluklarını, müşkülatlarını açan, kolaylaştırandır. (34/26)


  “EL-ÂLİM”: Mahlûkatların idrak edemedikleri her şeyin künhüne (özüne) vakıf olan. Her şeyi zerresine, en ince noktasına kadar bilendir. (4/26)


  “EL-GÂBİD”: Hikmeti ile kullarının rızklarını azaltan, daraltandır. (2/245)


  “EL-BÂSİT”: Hikmeti ile kulların rızklarını açan, genişleten, rahatlatandır. (2/245)


  “EL-HÂFİD”: Kötü insanları yukarıdan aşağıya indiren, düşüren ve mütekebbirleri (kibirlenenleri) alçaltandır.


  “ER-RÂFİA”: Evliyaların yapmış oldukları taat (ibadet) nedeniyle onları yükselten, yüceltendir.


  “EL-MUÎZZ”: Evliyalarına ebedi olan Cennet’te izzet ve şeref bahşedendir. (3/26)


  “EL-MUZİLL”: Kâfirlerin ebediyen Cehennemde kalmalarını sağlayan, onları mahfeden, zelil ve hâkir kılandır.


  “ES-SEMİÛ”: Açık olsun, gizli olsun nefislerde geçen sesleri ( iç konuşmaları), keyfiyet, kulak veya başka bir âlet olmaksızın, her şeyi işitendir. Aynı anda duaları kabul edendir. (40/20)


  “EL-BASÎR”: Göz, keyfiyet veya bakla bir âlet olmaksızın her şeyi görendir. (42/11)

  “EL-HAKEM”: Kıyamet gününde kullar arasında hükmedendir. O günde O’ndan başka hükmeden hiç kimse yoktur. Adaletle hükmedendir. (10/109)


  “EL-ADL”: Zulüm etmekten münezzeh olandır.


  “EL-LATÎF”: Kullarına çok lütuf eden. Kullarına hiç ummadıkları bir yerden ihsanda bulunandır. (6/ 103)


  “EL-HABÎR”: Her şeyin tümünü ve ayrıntısıyla bilendir. Her şeyin hakikatini bilen olup ondan hiçbir şey gizlenemeyendir. Kim bunu inkar ederse kâfir olur. (6/ 73 )


  “EL-HALÎM”: Kudreti her şeye yettiği halde çok affedendir. (22/ 59)


  “EL-AZÎM”: Şanı yüce, cisimlerin sıfatlarından münezzeh olandır. (42/ 4)


  “EL-ĞAFÛR”: Çok mağfiret edendir. (15/ 49)


  “EŞ-ŞEKÛR”: Taatları az işleyenlere karşılık çok sevap verendir. (35/ 34)


  “EL-ALİYY”: Allâh-u Teâla kudretiyle mahlûkatlardan üstündür. Ancak mekân bakımından yüksek olduğunu vasfetmek imkânsızdır. Çünkü Allâh mekândan münezzehtir ve mekânı yaratan O’dur. İbni Mansur “Lisanul Arap” adlı kitabında şöyle diyor: “Bu konudaki kelimenin manası yücedir.” (42/4)


  “EL-KEBÎR”: Şânı pek büyük. Allâh-u Ekber’in manası: “Allâh her şeyden, şân bakımından büyüktür.” (34/23)


  “EL-HAFÎZ”: Dilediği kişileri şerden, kötülükten ve helâk olmaktan koruyan, muhafaza edendir. (34/21)


  “EL-MUGÎT”: Bütün mahlûkatın rızklarını verendir.(4/85)


  “EL-HASÎB”: Bütün kullarını yaptıkları amellerle hesaba çekendir. (4/6)


  “EL-CELÎL”: Celâlet ve ululukla vasıflanmış olandır.


  “EL-KERÎM”: İkrâmı çok ve ihsânı bol olandır. Karşılıksız verendir. (82/6)


  “ER-RAGÎB”: Her şeyi murakabesi (gözetimi) altında tutan ve murakabesinden hiçbir şey gizli olamayandır. (4/1)


  “EL-MUCÎB”: Kendisine yalvaranlara ve dua edenlere istediklerin, verendir. (11/61)


  “EL-VASİ”: Rızkı, bütün mahlûkatları kapsayandır. (24/32)


  “EL-HAKÎM”: Her şeyi ezelde dilediği gibi yaratan, çünkü ezelde her şeyin sonunun nasıl olacağını bilendir. (4/26)


  “EL-VEDÛD”: Kendisine itaat eden kullarına lütfeden, onlardan razı olan ve onların amellerini kabul edendir. (85/14)


  “EL-MECÎD: Şânı yüksek ve kerîm olandır. (11/73)


  “EL-BAÎS”: Mahlûkatları öldükten sonra diriltip kıyamet gününde toplayandır. (22/7)


  “EŞ-ŞEHÎD”: Hiçbir şey O’nun ilminden gizlenemeyendir. (22/17)


  “EL-HAGG”: Varlığı kesin ve varlığında şüphe olmayandır. (24/25)


  “EL-VEKÎL”: Kulların rızklarını sağlayan ve onların durumlarını bilendir. (4/81)


  “EL-GAVİYY”: Kudreti tam olandır. O’nu hiçbir şey âciz kılamaz. Allâh hakkında güçtür veya kudrettir denilmez; O güç ve kudret sıfatıyla vasfedilendir. (22/40)


  “EL-METÎN”: Hiç yorulmayandır. (51/58)


  “EL-VELİYY”: Mü’min olan kullarına yardım edendir. Peygamberle ve onlara tâbi olanlar mânen kazançlıdırlar, çünkü onların sonu iyi ve güzeldir. (42/28)


  “EL-HAMÎD”: Hamd ve senâya müstahak olandır. (31/2)


  “EL-MUHSİ”:Her şeyin sayısını bilendir.(72/28)


  “EL-MUBDİ”: Her şeyi yoktan var edendir. (85/13)


  “EL-MUÎD”: Yarattıklarını hayattan sonra ölüme, ölümden sonra hayata döndürendir. (85/13)


  “EL-MUHYΔ: Ölü parçalardan nesneyi yaratan, çürümüş olan cesetleri kıyamet gününde onlara can iade etmekle diriltendir. (45/26)


  “EL-MUMÎT”: Hayatta olanları öldüren, sağlıklı ve güçlü olanları ölümle yok edendir. (45/26)


  ”EL-HAYY”: Varlığı ezelî hayatla mavsuf olandır.O’nun hayatı bizim hayatımız gibi değildir. İmam Ebu Cafer et Tahavi “Akidesi”nde şöyle buyuruyor ” Her kim Allâh’ı insanlara kullanılan sıfatlar ile vasfederse, küfre düşmüş olur.” (40/65)


  “EL-GAYYÛM”: Değişmeyen, fâni olmayan ve her şeyi idare edendir. (2/255)


  “EL-VÂCİD”: Gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayandır.


  “EL-MÂCİD”: Şanı ve kadri yüksek, keremi bol olandır.


  EL-VÂHİD”: Tek olan, Uluhuyet (İlahlık) de ve ezeliyet (başlangıçsızlık) de ortağı olmayandır. (38/65)


  “ES-SAMED”: Hiç kimseye ihtiyacı olmayandır. Musibetlerde O’na dönülendir. (122/2)


  “EL-GADİR”: Âcizlikten ve yorulmaktan münezzeh olan, her şeye gücü, kudreti yetendir. Hiçbir şeyden âciz olmayandır. (3/165)


  “EL-MUGTEDİR”: Her şeye kâdir olandır. O’na hiçbir şey mâni olamaz. (54/42)


  “EL-MUGADDİR”/”EL-MU’EHHİR”: Hikmeti ile dilediğini ileri alır ve yine dilediğini geri bırakandır. İmam Buhâri ve İmam Müslim’in rivâyet ettikleri bir Hadis-i Şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “Ey Allâh’ım! El-Mugaddim ve el Mu’ehhir sensin”


  “EL-EVVEL”: İlk olan varlığının başlangıcı olmayandır. (57/3)

  “EL-ÂHİR”: Varlığının sonu olmayan, mahlûkatları fâni olduktan sonra, ebediyen kalan ve ölmeyendir. (57/3)


  “EZ-ZÂHİR”: Mekân, şekil ve keyfiyet ile değil, kudret, kuvvet ve galebe ile her şeyden üstün olandır. Mekân şekil ve keyfiyet mahlûkatların sıfatlarıdır. (57/3)


  “EL-BÂTİN”: Keyfiyetleri ve şekilleri yaratan, O’nun hakkında keyfiyet ve şekil düşünülmeyendir. (57/3)


  “EL-VELΔ: Her şeyin mâliki olandır. Meşieti (dilemesi, isteği) her şeye tesir edendir.


  “EL-MUTEÂLİ”: Yaratılmışların sıfatlarından münezzeh olan ve yaratılmışları tam olan kudret sıfatıyla kahredendir. (13/9)


  “EL-BERR”: Kullarına ikram ve ihsanı bol olan, onların biri şükreder, biri de küfreder. (52/28)


  “ET-TEVVÂB”: Tövbeleri kabul edendir. (9/104)


  “EL-MUNTEGİM”: Cezalandırmayı dilemiş olduğu zâlim kullarını şiddetli bir şekilde azaplandırandır. O adaletle hükmedendir. (3/4)


  “EL-AFUVV”: Günahları affeden, Günah işleyenleri kerem ve ihsanıyla bağışlayandır. (22/60)


  “ER-RAÛF”: Merhameti çok olandır.(16/7)


  “MÂLİKUL MULK”: Dünyada bazı kullarına verdiği mülkün, tekrar O’na dönmesi. (3/26)


  “ZUL CELÂLİ VEL İKRÂM”: Şânı yüceltilmeye müstehak olan, O’nun varlığı inkâr edilmeyen ve Kıyamet gününde iman edenler felah, nur ve ihsanıyla ikram edendir. (55/27)


  “EL-MUGSİT”: Hükmünde âdil, zulümden münezzeh olan yaptığından sual edilmeyendir.


  “EL-CÂMİA”:Şüphesi bulunmayan, Kıyamet gününde mahlûkatları toplayandır. (3/9)


  “EL-ĞANİYY”: Mahlûkatları O’na muhtaç, mahlûkatlarına muhtaç olmayandır. (47/38)


  “EL-MUĞNΔ: İnsanların ihtiyaçlarını yaratıp, onları rızklandırandır. (53/48)


  “EL-MÂNİA”: Dilediği kimseden, dilediği şeyi men edendir.


  “ED-DÂRR”: Dilediği kişilere zarar vermeye kâdir olandır.


  “EN-NAFİA”: Dilediği kişilere hayır vermeye kâdir olandır.


  “EN-NÛR”: Sapıklıkta olan kişiyi karanlıktan kurtarıp, hidayet nûru ile aydınlatandır. Allâh-u Teâla şöyle meâlen buyuruyor: “Allâh göklerin ve yerlerin ehlini iman nuruna hidayet edendir.”
  Allâh ışık veren nur anlamında değildir. Çünkü Allâh hiçbir şeye benzemez ve nûru O yarattı.


  “EL-HÂDİ”: Kullarından dilediğine hidayet vermekle minnet edendir. (10/25)


  “EL-BEDÎA”:Örnek ve misalsiz olarak mahlukatları icât edendir. (2/117)


  “EL-BÂGΔ: Varlığının yok olması imkânsız olup, bunun hilafı alken kabul edilmeyendir. (55/27)


  “EL-VÂRİS”: Mahlûklar fâni olduktan sonra bâki olandır. (15/23)


  “ER-RAŞÎD”: Mahlûkatlara fayda veren şeylere delalet edendir.


  “ES-SABÛR”: Günahkârları hemen cezalandırmayan, bilirli bir zamana erteleyendir.

  “EL-EHAD”: Mahlûkatların sıfatlarından münezzeh olan, ezeliyet (başlangıçsızlık) te ortağı olmayandır. İmam Buhâri’nin rivayet ettiği Hadi-i Şerifte Peygamber efendimiz şöyle buyuruyor: “ Allâh vardı, Ondan başka hiçbir şey yoktu.” (112/1)

  “ER-RAB”: Her şeyin mâlikidir. (112/1)

  “EL-GÂHİR”: Bütün mahlûkatlarına kudreti ve hükmü ile gâlip gelendir. (6/61)

  “EL-MUCÎB”: Fazlıyla, nîmetleriyle ve keremiyle duayı kabul edip, nimetleri verendir. (11/61)

  “EL-KÂFΔ: Dertlilerin derdini gideren ve üzerlerinden zararı defedendir. O’nun yardımı ,başkasının yardımı olmadan kâfi (yeterli) olandır. (39/36)

  “ED-DÂİM”: Bâki olandır.

  “ES-SÂDİK”: Dediği ve vaad ettiği her şeyde sâdık olandır. Allâh bir şeyin olacağını bildirmişse, muhakkak ki olacaktır. (4/122)

  “EL-MUHÎT”: Kudreti ve ilmi ile her şeyi kapsayandır. Hiçbir şey O’nun ilminden gizlenmez.(41/54)

  “EL-MUBÎN”, ”EZ-ZÂHİR”in manasındadır: Yani mekân, şekil ve keyfiyet ile değil, kudret, kuvvet ve galebe ile her şeyden üstün onladır. Çünkü mekân, şekil ve keyfiyet mahlûkların sıfatlarıdır. (57/3),(24/25)

  “EL-GARÎB”: Yaratıklarından ilmiyle yakın olandır. İmam Ebû Hanife’nin dediği gibi itaat eden, Allah’a keyfiyet olmaksızın yakındır. (34/50)

  “EL-FATİR”: Her şeyi yaratan, yoktan var edendir. (35/1)

  “EL-ALLEM”, ”EL-ALÎM”’in manasındadır.Yani, her şeyi zerresine, en ince noktasına kadar bilendir. (9/78)
  Konu admin tarafından (02-21-2011 Saat 19:03 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Super Moderator
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Nereden
  london in U.K.
  Mesajlar
  1,645
  Tecrübe Puanı
  0

  99 Names of ALLAH - Noms de Dieu أسماء الله الحسنى

  [SIGPIC][/SIGPIC][COLOR="Red"][COLOR="Magenta"][SIZE="5"][SIZE="5"][/SIZE][FONT="Garamond"][FONT="Courier New"][SIZE="3"][SIZE="3"][B][CENTER][LIST=1][*]ALLAH is unimaginable [*]ALLAH exists without a place[*]ALLAH creates&controls everything every moment[*]ALLAH'in Kusursuz Yuce Zati'nin Hakikati(Gercekciligi);dusunduklerinize, duslediklerinize, bu dunya hayatinda gorduklerinize benzemez[*]ALLAH mekandan munezzehtir.[*]ALLAH ,her an, herseyi yaratmakta ve her an ,herseyi kontrol etmektedir.[*]ALLAH does NOT resemble anything and ALLAH will be SEEN by the people of PARADISE/Hicbirseye benzemeyen ALLAH,cennetteki insanlar tarafindan mekânsız olarak görülecektir[/LIST][/CENTER][/B][/SIZE][/SIZE][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR]

 

 

Benzer Konular

 1. Adi GÜzel Kendİ GÜzel Muhammed
  Konu Sahibi zülal Forum Dini Şiirler
  Cevap: 4
  Son Mesaj : 11-13-2007, 03:19
 2. Miraç
  Konu Sahibi Ottoman Forum Miraç Kandili
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 12-17-2006, 14:59
 3. Allah'in Sifatlari ve Munciye Akidesi (1)
  Konu Sahibi dEfEnDeR7 of ISLAM Forum Allah Teala'ya İman
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10-12-2006, 11:40

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Yukarı çık

SEO by vBSEO 3.6.0