Kayıt ol

İslami Paylasım Platformu! Dinim İslam Foruma Hoş Geldiniz.

Merhaba ziyaretçi, sitemizden ücretsiz YARDIM alabilir, tüm içeriği görüntülemek için KAYIT OLabilirsiniz.

Toplam 2 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 2 arasi kadar sonuc gösteriliyor
 1. #1
  Super Moderator
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Nereden
  london in U.K.
  Mesajlar
  1,645
  Tecrübe Puanı
  0

  Buyuk Alim,Bu Yuzyilin Velisi ve Yenileyicisi Abdullah Harary Hakkinda(turkce)

  Hadis-i Şerif ilminin hadimi El-Habeşî olarak tanınan
  Şeyh Abdullâh El-Hararî’nin
  Hayatından Bir Nebze

  İsmi, doğum tarihi ve yeri:
  Muhakkiklerin arasında örnek alınacak ve müdekkiklerin içinde itimat edilecek yüce âlim, ilmiyle amel eden âlimlerin sadrı, muhaddis imam, zahit müttaki, erdemli abit, yüksek mevhibelerin sahibi, Câmi’ oğlu, Abdullâh oğlu, Yusuf oğlu, Muhammed oğlu, Abdurrahmân’ın babası ve Harar'ın eski müftüsü Şeyh Abdullâh El-Hararî1, Eş-Şeybî2, El-Abderî3.

  Takriben 1328 H. /1910 R. yılında Harar şehrinde doğmuştur.

  Yaşamı ve yolculukları:

  Mütevazı ve ilim ile ilim ehlinin sevildiği bir evde yetişmiş, yedi yaşındayken Kur’anıkerim’i mükemmel bir şekilde tertilen ezberlemiştir. Ayrıca babası ona „El‑Mukaddimet’ul‑Hadramiyyeh” adlı kitap ile birlikte fıkıh ilmini içeren ve beldesinde meşhur bir kitap olan „El‑Muhtasar’us-Sağir” adlı kitabı öğretmiştir. Sonra ilim denizine dalmaya düşkünleşmiş, böylelikle de çok sayıda çeşitli ilimlerdeki metinleri ezberlemiştir. Bunun ardından ilk olarak hadis ilmine ihtimam göstererek „Kütüb-i Sitte” ve başka kitapları senetleriyle birlikte hıfzetmiş, hatta kendisine on sekiz yaşının altında iken fetva vermek ve hadis rivayet etmek için icazet verilmiştir.
  Diğer taraftan beldesindeki ve beldesinin civarındaki âlimlerle yetinmemiş, buna mukabil Habeşistan ve Somali cihetlerinde ilim tahsil etmek ve ilmi, ilim ehlinden duymak için dolaşmış, bu uğurda da zorluklar ve meşakkatlerle dolu çok yolculuklarla karşılaşmıştır. Fakat bu durum onu ilim öğrenmekten alıkoymamış, aksine her nerede bir âlimin olduğunu duyduysa ondan istifade edebilmek için onu ziyaret etmeye koyulmuştur. İşte bu, selef-i salihin âdetlerindendir. Öte yandan zekâsı ve üstün hafızası Şafiî fıkhında, usulünde ve ondaki ihtilâflı meselelerde, aynı şekilde Malikî, Hanefî ve Hanbelî fıkhında o denli derinleşmesine yardımcı olmuştur ki artık o, parmakla gösterilir hâle gelmiş, Habeşistan ve Somali’nin çeşitli bölgelerinde onu ziyaret etmek için yollara düşülmüş; hatta kendi beldesi olan Harar ve civarının müftülüğü kendisine verilmiştir.
  Şafiî fıkhını, usulünü ve nahvi, ârif-i billâh büyük âlim Şeyh Muhammed Abdusselâm El‑Hararî, Şeyh Muhammed Omar Câmi’ El‑Hararî, Şeyh Muhammed Reşâd El‑Habeşî, Şeyh İbrahîm Ebû El‑Ğays El‑Hararî, Şeyh Yûnus El‑Habeşî ve Şeyh Muhammed Sirac El‑Cebertî’den almıştır. Bu hocalardan „Elfiyet-i Zubed“, „Et-Tenbîh“, „El-Minhâc“, „Elfiyet-i bin Mâlik“ adlı kitablar ile Şirâzî’nin „El-Luma“ adlı kitabı gibi, başlıca olan başka eserleri de tahsil etmiştir.
  Arapça lügatine müteallik ilimleri özellikle salih birisi olan Şeyh Ahmed El‑Basîr ve Şeyh Ahmed bin Muhammed El‑Habeşî olmak üzere başka âlimlerden almıştır. Diğer üç mezhebin fıkhını ve usulünü de Şeyh Muhammed El‑Arabî El‑Fasî ile Şeyh Abdurrahmân El‑Habeşî'den öğrenmiştir.
  Tefsir ilmini, Cimme beldesindeki Şeyh Şerif El‑Habeşî'den almıştır.
  Hadisi ve onunla alâkalı ilimleri üstün âlimlerden olan Habeşistan müftüsü Şeyh Ebu Bekir Muhammed Sirac El‑Cebertî ile Şeyh Abdurrahmân Abdullâh El‑Habeşî’den ve bunlardan başka çok sayıdaki âlimlerden almıştır.
  Daha sonra Mescid‑i Harâm’daki kurrânın şeyhi1, salih, muhaddis ve kari birisi olan Şeyh Ahmed Abdulmuttalip El-Cebertî El‑Habeşî ile bir araya gelmiş, ondan on dört kıraat ilmini öğrenerek ve hadis ilmindeki bilgisini fazlalaştırarak icazet almıştır. Aynı zamanda Şeyh Abdullâh, Dımışk’ta oturduğu sıralarda kari Şeyh Davud El‑Cebertî ve Dımışk’taki yedi kıraatın hepsini kendisinde toplayan Mukrî Şeyh Mahmud Fâyiz Ed‑Dır’atanî'den de tahsil görmüştür.
  Müellefin ilminin güçlülüğüne dair ayrı bir delil de, Habeşistan’dayken ilim tahsil ettiği âlimlerden bazılarının sonradan onun yanına gelerek daha önceleri kendilerinden öğrendiği bir hususta onun üstün ilminden yararlanmalarıdır. Görüldüğü gibi, bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allâh, hikmeti istediğine verir.
  Üstelik daha erkenden, belki de aralarında kendisinden yaşça daha büyüklerin de bulunduğu talebelere ders vermeye başlamış, böylelikle öğrenmeyle öğretmeyi bir arada sürdürmüştür.
  Ayrıca Habeşistan ve Somali taraflarında muhaddislerin hayatlarını ve tabakalarını bilmekte, metinleri ezberlemekte; sünnet, lügat, tefsir, miras ve bunlardan başka ilimlerde derinleşmekte akranlarını geçerek münferit olmuştur. Hatta malûm olan İslâmî ilimlerden hiçbir ilim bırakmamıştır ki onun dersini görmüş olmasın ve o konuda marifeti bulunmasın. Bununla birlikte bir ilim hakkında konuştuğunda dinleyen belki de onun ilimlerden sadece bu alanda derinliğe ulaştığını sanır; lâkin diğer ilim dallarında da durum aynıdır. Öte yandan da bildiği bir mesele anlatıldığında bile istifade etmek amacıyla dinleyenin dinleyişiyle dinlerdi. İşte o, tıpkı şairin dediği gibidir:
  „Onun dersi pür dikkat dinlediği görülür,
  Ola ki, kendisi onu kalbiyle daha iyi bilir.“

  Sonra Mekke'ye gitmiş ve Malikî âlim Şeyh Es‑Seyyid Âlevî, Şeyh Emîn El‑Ketbî ve Şeyh Muhammed Yâsîn El-Fâdânî gibi oranın âlimleriyle tanışmıştır. Aynı zamanda Şeyh Muhammed El‑Arabî Et-Tebbe'nin yanında bulunmuş ve Şeyh Abdulğafûr El‑Afganî En‑Nakşibendî ile irtibat kurarak kendisinden Nakşibendî tarikatını almıştır.
  Bunun ardından Medine-i Münevvere'ye geçerek oradaki âlimlerle bağlantı sağlayıp Muhaddis Şeyh Muhammed bin Alî Es‑Sıddîkî El‑Bekrî El‑Hindî El‑Hanefî'den hadis ilmini almış ve kendisine onun tarafından icazet verilmiştir. Sonra Arîf Hikmet ile Mahmûdiyye mektebinde sık sık bulunarak oradaki el yazısıyla yazılmış kitapları mütalâa etmiştir. Böylelikle yaklaşık olarak Medine’de bir yıl kalmıştır. Ayrıca muhaddis olan Şeyh Abdulkâdir Şelebi’nin öğrencisi Muhaddis İbrâhîm El-Hatenî ile de bir araya gelmiştir. Şeyh Abdullâh’ın çeşitli ilim dallarında aldığı icazetlerin ve ona icazet verenlerin sayısına gelince, onlar burada sayamayacağımız kadar çoktur.
  Bunun ardından 20. yüzyılın ellili yıllarının sonlarında Beyt-i Makdis’e yolculuk etmiş, oradan da Dımışk’a geçmiştir. Oranın halkı bilhassa oranın muhaddisi olan Şeyh Bedreddîn El‑Hasenî’nin –rahimehullâh- vefatından sonra müellifi büyük bir memnuniyetle karşılamıştır. Böylelikle Şam diyarlarında: Dımışk, Beyrut, Hums, Hamah, Halep ve bunlardan başka şehirler arasında dolaşmıştır. Sonra Kaymeriyye Mahallesi’nin Kattat Camii’ne yerleşmiş orada namı yayılmaya başlamıştır. Böylece Şam’ın şeyhleri ve talebeleri onun yanına gidip gelmeye başlamışlardır. Oranın âlimleriyle de tanışmış ve o âlimler kendisinden istifade ederek onun hem faziletine şahitlik etmiş hem de ilmini ikrar etmişlerdir. Artık o, Şam diyarlarında „Şeyh Bedreddîn El‑Hasenî’nin Halifesi“ ve „Şam Diyarlarının Muhaddisi“ olarak şöhret kazanmıştır.
  Şam’ın çok sayıdaki âlimleri onu methetmişlerdir. Onlardan bazıları: Suriye’nin kuzey Cezîrası’ndan Şeyh İzzeddîn El‑Haznevî Eş-Şafiî En-Nakşibendî, Dımışk’taki Emevî Camii’nin imamı ve müdürü Şeyh Abdurrazzâk El‑Halebî, Şeyh Ebû Suleymân Ez-Zebîbî, Şeyh Melle Ramadan El‑Bûtî, Suriye müftüsü Şeyh Ebu El‑Yusr Abidîn, Şeyh Abdulkerîm Er‑Rifâî, Ürdün’den Şeyh Nûh, Dımışk’lı Şeyh Said Tamâtira, Muaritennumân’nin Şeyhi ve şer’î bir okulun müdürü olan Şeyh Ahmed El‑Husarî, Şeyh Abdullâh Sirâc El‑Halebî, Şeyh Muhammed Murad El‑Halebî, Haleb’in müftüsü Şeyh Suheyb Eş-Şâmî, Hums’taki kurranın şeyhi Şeyh Abdulazîz Uyûn Es-Sûd, Şeyh Ebû Es-Suûd El‑Humsî, Dımışk’ta kalan ve yedi kıraatı kendisinde toplayan Şeyh Fâyiz Ed‑Dır’atanî, Şeyh Abdulvehhâb Dibs, Şeyh Zeyt Ed-Dimeşkî, Suriye’deki kurrânın şeyhi Dr. El-Halevânî, salih ve ermiş birisi olan Şeyh Ahmed El-Hârûn Ed-Dimeşkî, Şeyh Tâhir El-Keyâlî El‑Humsî ve Şeyh Salâh Kîvân Ed-Dimeşkî. Allâhu Teâlâ onların ilminden faydalanmayı bizlere nasip eylesin.
  Ayrıca vaktinde Nakşibendîlerin şeyhi Şeyh Âlâaddîn’in soyundan gelen Şeyh Osmân Siracuddîn de onu methetmiş ve ikisinin arasında ilim ile kardeşliğe dayalı bir mektuplaşma olmuştur. Bağdat’ta El-Kîlâniyye Camii’nde hocalık yapan Şeyh Abdulkerîm El-Biyârî, İstanbul’lu Şeyh Mehmet Zâhit Kotku, Türklerin şu an o diyarlarda meşhur şeyhlerinden olan amillerden Şeyh Mahmut El‑Hanefî, Mağrip diyarının (Fasın) muhaddisleri olan Şeyh Abdullâh ile Şeyh AbdulÂzîz El‑Ğummârî, Mekke-i Mükerreme’deki Dâr’ul Ulûm Ed‑Dîniyye’nin hadis ve isnat şeyhi olan Şeyh Muhammed Yâsîn El-Fâdânî El-Mekkî ve bunlardan başka çok sayıdaki âlimler onu methetmişlerdir.
  Rifâî tarikatının icazetini, Şeyh Abdurrahmân Es-Sebsebî El‑Hamevî ve Şeyh Tâhir El-Keyâlî El-Humsî’den almıştır.
  Kadirî tarikatının icazetini de Şeyh Ahmed El-İrbînî, Şeyh Et‑Tayyip Ed-Demeşkî ve bunlardan hariç başkalarından da almıştır. Allâh onlara rahmet eylesin.
  Müellif 1370 H. / 1950 R. yılında Beyrut’a gitmiş ve Kadı Şeyh Muhyiddîn El-Acûz, Müsteşâr Şeyh Muhammed Eş‑Şerîf ve emsali büyük şeyhler ondan istifade etmişlerdir. Şeyh Muhammed Eş‑Şerif’in evinde Akkar’ın müftüsü Şeyh Behaiddin Kiylânî ile görüşmüş ve bu şeyh ondan hadis ilmi hakkında bilgi alarak ondan istifade etmiştir. El-Basta El‑Favka Camii’nin imamı Şeyh Abdulvehhâb El-Bûtârî, Burc Ebu Haydar Camii’nin imamı ve müezzini Şeyh Ahmed El‑İskenderânî de onun celil ilminden istifade etmişlerdir. Sonra müellif, yanında Beyrut’un ileri gelenleriyle toplandığı Şeyh Tevfîk El‑Haberî –rahimehullâh- ve Abdurrahmân El‑Meczûb ile bir araya gelmiştir. Bu iki şeyh ondan istifade etmişlerdir. Ayrıca diyanet işleri eski müdürü Şeyh Muhtâr El‑Alâyilî ile de bir araya gelmiştir. Bu şeyh de müellifin ilminin ve faziletinin güçlülüğünü ikrar etmiş ve onun için camiler arasında ilmî halkalar yaparak dolaşması için Dâr’ul Fetva’nın kefaleti üzerine ikamet hazırlamıştır. Bu, bizzat kendi izniyledir.

  Müellif 1389 H. / 1969 R. yılında da Lübnan’daki Ezher’in müdürünün talebi üzerine Ezher’in talebeleri için tevhit hakkında konuşma yapmıştır.

  Eserleri ve müellefatları:
  İnsanların akidesinin ıslahı, bid’at ehline karşı muharebe, bid’at ve heva ehlinin fitnesini dindirme kendisini telif ve tasnifle uğraşmaktan alıkoymuş olmasına rağmen müellif kıymetli eserler ve müellefatlar hazırlamıştır. Onlar da şunlardır:
  Şerh Elfiyyet Es-suyûtî fi mustalah el-hadîs (Hadis ilmi hakkında)
  Kasidetun fil-itikâd (Akait ile ilgili yaklaşık olarak atmış beytlik bir kaside hakkında)
  Es-siratul-mustekîm fit-tevhid (Akait hakkında/ Basılmıştır)
  Ed-delîlul-kavîm ale sirâtul-mustekîm fit-tevhîd (Bir önceki kitabın açıklaması hakkında/ Basılmıştır)
  Muhtasar Abdullâh El-Hararî el-kâfili bi ilmid-dîn Ed‑darûri alâ mezhebil-imam Eş-şafiî radıyallâhu anh (Şafiî mezhebine göre zarûrî ilimler hakkında. Şu anda elinizde bulunan kitaptır.)
  Buğyetut-tâlib li marifet ilmeddînî el-vâcib (Bir önceki kitabın açıklaması hakkında/ Basılmıştır)
  Et-taakkub el-hasîs ale men taane fîmâ sahhe minel-hadîs (Hadis ilmi hakkında/ Basılmıştır. Müellif bu kitapta El‑Albanî’ye karşı reddiyede bulunup onun sözlerini çürütmüştür. Mağrib diyarının (Fasın) muhaddisi Şeyh Abdullâh El-Ğummârî de bu kitap hakkında: „İyi ve keskin bir reddiye.“ demiştir. )
  Nusratu et-taakkub el-hasîs ale men taane fîme sahhe minel-hadîs (Sahih hadislere saldırıda bulununlara karşı bir kitap/ Basılmıştır)
  Er-ravâihuz-zekiyye fî mevlidi hayril-beriyye (Mevlit hakkında/Basılmıştır)
  Şerh akîde en-nesefiyye (Nesefî Akidesi’nin açıklaması hakkında/ Basılmıştır)
  Şerh akîde et-tahâviyye (Tahavî Akidesi’nin açıklaması hakkında/ Basılmıştır)
  Şerh elfiyet ez-zubed fil-fıkh eş-şafiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında)
  Şerh metn Ebî Şuca’ fil-fıkh eş-şafiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında)
  Şerh el-kavîm fi halli el-fazil es‑siratulmustekîm (Akait hakkında/ Basılmıştır)
  Şerh metn el-aşmâviyye fil-fıkh el-mâlikî (Malikî mezhebinin fıkhı hakkında)
  Şerh mutimmetul ecrûmiyye fî en-nahuv (Nahiv ilmi hakkında)
  Şerh el-beykûniyye fil-mustalah (Hadis ilmi hakkında)
  Sarîhul-beyân firraddi ale men hâlefe el-kur’ân (Kur’an’a muhalif olanlara karşı bir reddiye/ Basılmıştır)
  El-mekâlât es-sunniyye fi keşfi dalâlât Ahmed İbn‑i Teymiye (Ahmed İbn‑i Teymiye’ye karşı bir reddiye/ Basılmıştır)
  Ed-dur en-nadîd Fî Ahkâm Et‑Tecvîd (Tecvit hakkında/ Basılmıştır)
  Şerh es-sıfat es-selase aşrete el-vacibete lillâh (Akait hakkında/ Basılmıştır)
  El-akidetu el-munciye (Bu, müellifin bir oturumda akait hakkında imla etmiş olduğu küçük bir risaledir)
  Şerh et-tenbîh lil‑imami Eş-şîrâzî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında, tamamlanmamıştır.)
  Şerh menhec et-tullâb liş-şeyh Zekeriyya El-Ensarî Fîl‑Fikhi Eş‑Şâfiî (Şafiî mezhebinin fıkhı hakkında, tamamlamamıştır)
  Şerh kitabu sullemit-tevfik ilâ mahabbetillâh lişşeyh Abdullâh El-Ba’levî.
  Muhtasar Abdullâh El-Hararî el-kâfili bi ilmid-dîn Ed-darûri alâ mezhebil-imam Ebî Hanifeh radıyallâhu anh (Hanefi mezhebine göre Zarûrî ilimler hakkında)
  Muhtasar Abdullâh El-Hararî el-kâfili bi ilmid-dîn Ed-darûri alâ mezhebil-imam Mâlik radıyallâhu anh (Maliki mezhebine göre Zarûrî ilimler hakkında)
  Şerh manzume-i Sabbân fil-‘urûd
  Ğâre-i imaniyya fi raddi mefasidit-tahririyyah (Hizb’ut-Tahrir’e karşı reddiye/ Basılmıştır)
  Ed-dur-rul behiyyeh fi halli elfazi el-akîdetut-tahaviyyah (Tahavi akidesinin hall-i elfazı hakkında/ Basılmıştır)
  Risaletun firraddi alâ kavlilba’dı in-ner-rasule ye’lemu kulle şey’in ye’lemuhullâhu (Bazılarının, peygamberin Allâh’ın bildiği herşeyi bildiğini söylemelerine karşı reddiye risalesidir/ Basılmıştır)
  Et-tehzîruş-şer’î el-vacib (Sakınılması gereken şeylere karşı uyarılar hakkında / Basılmıştır)
  Manzume-i nasîhatut-tullâb
  Adâbı ve siyeri:

  Şeyh Abdullâh El-Hararî, mütevazı, vera’ ve ibadet sahibi, zikri bol, ilim ve zikirle bir arada uğraşan, gönlü geniş bir zahit, neredeyse Kur’an’la, zikirle, ders vermekle ya da vaaz ve irşatla meşgul olmadığı bir anı bulunmayan, ârif-i billâh, kitaba ve sünnete bağlı, zihni açık, hüccetleri kuvvetli, delilleri keskin, hususları düzenli bir şekilde yerine koyan hikmet sahibi, şeriata muhalif olana şedit bir mücadele gösteren mübarek bir zattır. Ayrıca, emr-i bi’l-ma’ruf ve nehy-i ani’l-münkerde öyle âli bir himmete sahiptir ki dalâlet ve bid’at ehli kendisinden korkar ve onu kıskanır; lâkin Allâh kendisine inananları korur.
  Bu anlattıklarımız müellifin celil hayatının bir hulâsası olmuştur.
  Eğer geniş bir şekilde anlatmaya kalkışsaydık kalemler bundan âciz kalacak, sayfalar da dar gelecekti. Lâkin burada yeterli olanı zikrettik.


  May ALLAAH tabaaraka wa ta ^aalaa's Perfect & Flawless Blessings,Mercy & Peace be upon prophets&messengers habibi Muhammad (AbulQaasim),Abraham(Ibrahim),Moses(Musa),Jesus(Is a),Noah(Nuh)and to all other prophets&messengers and Mary(Maryam),Abdul Qadir Geylani,Imam Ahmed ar Rifai ,Abdullaah Harary and to all other waliyys for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH, WHO i love the MOST) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH,WHO is THE C r E a T o R of UNIVERSE))(Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,Who exists without a how or a place) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH, who is THE C r E a T o R of UNIVERSE)) (Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH,WHO creates&controls EVERYTHING every MOMENT ) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH, WHO is absolutely different from the creations in His Self, Attributes,Actions&Doings))(Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO exists without a place) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH, WHO created the ^Arsh as an indication of HIS Power and did not take it as a place for HIMSELF))(Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO is clear of all imperfection and exists without a how or a place) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH,WHO does NOT love the ones ,who say that ALLAAH is above the ^Arsh)) (Allaahumma aameen)


  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO exists without a place) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH,WHO did NOT take the ^Arsh as a place for HIMSELF and controls it and does NOT need it)) (Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO existed without a place eternally) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO changes things but does NOT change and ALLAAH exists without a place)) (Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO is supremely clear of all boundaries, extremes, sides, organs, and instruments)to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO is clear of being contained by the six directions)) (Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO does not have a before or an after, an above or a below, a right or a left, an ahead or a behind, a whole or a part)to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO is not bound by time or designated with place)) (Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO is NOT a body and exists without a place) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH,WHO does NOT love the ones ,who say that ALLAAH is in something or on something or from something)) (Allaahumma aameen)


  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH,WHO does NOT love the ones,who attribute to HIM any of the meanings pertaining to creations) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH, WHO is unimaginable)) (Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO is NOT a body and exists without a place)to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH,WHO knows HIMSELF first&Best with HIS Eternal&Perfect&Flawless Knowledge BEFORE time&places were created perfectly BY HIMSELF)) (Allaahumma aameen)

  for the number of times of ((the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH ,WHO is clear of all imperfection and exists without a how or a place)to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAAH, WHO does NOT resemble anything ,will be SEEN by the people of PARADISE)) (Allaahumma aameen)

  (¤¯`°·.¸\/¸.·°´¯¤)Allah(¤¯`°·.¸\/¸.·°´¯¤) ALLAHumma aameen for each suplications (duas) for all of us for the number of times of (( the total numbers of atoms created perfectly by ALLAH, who i love THE MOST) to the power of (the total numbers of atoms created perfectly by ALLAH, who is THE C r E a T o R of UNIVERSE))(¤¯`°·.¸\/¸.·°´¯¤)Allah(¤¯`°·.¸\/¸.·°´¯¤)
  Konu dEfEnDeR7 of ISLAM tarafından (08-22-2007 Saat 17:50 ) değiştirilmiştir.

 2. #2
  Super Moderator
  Üyelik tarihi
  Aug 2006
  Nereden
  london in U.K.
  Mesajlar
  1,645
  Tecrübe Puanı
  0

  Bu Yuzyılın Bılınen En Buyuk Velısı Olan Abdullah Harary

  [SIGPIC][/SIGPIC][COLOR="Red"][COLOR="Magenta"][SIZE="5"][SIZE="5"][/SIZE][FONT="Garamond"][FONT="Courier New"][SIZE="3"][SIZE="3"][B][CENTER][LIST=1][*]ALLAH is unimaginable [*]ALLAH exists without a place[*]ALLAH creates&controls everything every moment[*]ALLAH'in Kusursuz Yuce Zati'nin Hakikati(Gercekciligi);dusunduklerinize, duslediklerinize, bu dunya hayatinda gorduklerinize benzemez[*]ALLAH mekandan munezzehtir.[*]ALLAH ,her an, herseyi yaratmakta ve her an ,herseyi kontrol etmektedir.[*]ALLAH does NOT resemble anything and ALLAH will be SEEN by the people of PARADISE/Hicbirseye benzemeyen ALLAH,cennetteki insanlar tarafindan mekânsız olarak görülecektir[/LIST][/CENTER][/B][/SIZE][/SIZE][/FONT][/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR]

 

 

Benzer Konular

 1. Buyuk Alim,Bu Yuzyilin Velisi ve Yenileyicisi Abdullah Harary Hakkinda(ingilizce)
  Konu Sahibi dEfEnDeR7 of ISLAM Forum Serbest Kürsü
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10-12-2006, 13:51
 2. Buyuk Alim&Veli Abdullah Harary Hakkinda
  Konu Sahibi dEfEnDeR7 of ISLAM Forum Günümüzdeki İlim Ehlinin Hayatları
  Cevap: 0
  Son Mesaj : 10-12-2006, 11:34

Bu Konu için Etiketler

Bookmarks

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  
Yukarı çık

SEO by vBSEO 3.6.0